Silah Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar?


Silah Seçiminde Uyulması Gereken Kurallar?

Silah edinecek ve kullanacak olan kişiler, bu eylemden önce, alacak oldukları silah cinsine göre (en azından genel konularda verilen) silah güvenliği eğitimi almalıdırlar.

Tabanca seçimi yapılırken, amaca göre tabanca seçiminin yanında, aranılan güvenlik nitelikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle aşağıdaki niteliklere dikkat edilmelidir:

a) Tabancayı meydana getiren parça adedi az olmalıdır.

b) Bakım için kolay sökülür – takılır nitelikte olmalıdır.

c) Kontrolsüz ateşlemeyi önleyecek emniyet tertibatları olmalıdır. (Kabza, horoz, iğne ve tetik emniyetleri. Şarjörlü tabancalarda birden çok emniyet sistemi vardır. Toplu tabancalarda horoz emniyeti dışındaki emniyet sistemleri bulunmaz.)

İhtiyaca uygun olarak belirlenecek silahın, azami ölçüde güvenlik tertibatlarının olmasına özen göstermeli ve fantezi amaçlı silah seçimi yapılmamalıdır.

Kabza seçimi, mümkünse silah alımı ile birlikte yapılmalıdır. Alınacak silahın standart kabzası veya sonradan monte edilecek kabzanın, avuca tam oturmasına parmak yapısına uygun olmasına, kaygan olmamasına, atış ergonomisine uygun olmasına özen gösterilmelidir. Kurumlar, ortak model kabza takacak veya silahın standart kabzesi silah üzerinde kalacaksa, ergonomik seçime dikkat edilmelidir.

Alınan silahın ikinci el olarak devrinin yapılması durumunda silah bakımsızlıktan ve arızadan dolayı kazaya sebep olacak vasıfta olabilir. Kişi almış olduğu silahın teknik kontrol ve bakımını, yeterliyse kendisi, yetersizse uzman birisine, hazırlanacak güvenli mekanda yapmalı / yaptırılmalıdır.

Kılıf seçimi, mümkünse silah alımı ile birlikte yapılmalıdır. Kişi, sahip olacağı / taşıyacağı silah için, silahı aşındırmayacak, taşıyacağı yere uygun ergonomik dizaynda, silah büyüklüğüne ve uzunluğuna uygun, kaliteli malzemeden imal edilmiş, silahın kolaylıkla çekilebileceği ve düşmeyeceği nitelikte kılıf seçimi yapmalıdır. Kurumlar, satın alacakları ortak model için uygun en iyi kılıf modelini seçmeli ve üretmelidir / satın almalıdır. Tüm personelin aynı model kılıfı taşıması istenmelidir. Kalitesiz alınmış kılıflar için ise kullanımda ısrar edilmemelidir.

Silaha konmak / kullanılmak üzere temin edilen mermilerin tarihi geçmiş olmamalıdır / uygun şartlarda muhafaza edilmiş olmalıdır. Kurumlarda çalışanların tabancalarında taşınan mermilerin, şartların gerektirdiği aralıklarla değiştirilmesi / son kullanım tarihi yakınlaşanların mutat atışlarda kullanılması sağlanmalıdır. Kullanıcı, üreticinin ve kurumun koyduğu kurallara uymalı ve tarihi geçmiş mermileri şarjöre koymamalıdır.

Ekim 26, 2020 9:50 am